Om Don't Worry

Hur det startade

Hur bildades bolaget?

Företaget Don’t Worry Sweden AB bildades våren 2005 när företagets fyra delägare möttes en förmiddag och började diskutera vad vi alla, i dagens samhälle, behöver för extra trygghet utöver de traditionella försäkringarna.

Hur uppkom idén?

Mångas ekonomiska situation är idag väldigt begränsad och alla vill vi givetvis slippa oförutsedda utgifter. Trygghet är ett ord som återkommer i alla Don’t Worry:s tjänster/produkter, vilket också återspeglas i företagets namn. Safespeed var den första tjänsten som skulle läggas in i produktportföljen, framtagen redan år 2004 av Marcus Carleson, en av delägarna. Efterfrågan av tjänsten blev väldigt stor, vilket gav oss en indikation vilken marknad som fanns för våra produkter/tjänster.

Syfte & mål

Vad är företagets syfte?

Syftet med Don’t Worry är att kunna erbjuda såväl privatpersoner som företag alternativ och komplement till traditionella försäkringar och säkerhetslösningar.

Vad är målet med Don’t Worry?

Vårt huvudmål är att skapa trygghet och ekonomisk säkerhet i vardagen med hjälp av de lösningar vi erbjuder kunden. Detta når vi genom finansiell stabilitet i företaget samt att vi alltid följer utvecklingen i samhället för att kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som marknaden efterfrågar.

Känna dig trygg med vårt SafeSpeed abonnemang

Läs mer här →