Bötessumman för lindrig fortkörning sjunker. Ändringen träder i kraft sommaren 2020.

I dag är den lägsta boten för fortkörning 170 euro. Den kommer att sänkas till 100 euro. Ändringen gäller då man kör 10–15 kilometer i timmen för fort.

Man kommer att bli tvungen att betala 100 euro då man kör högst tio kilometer i timmen för fort på ett område med en begränsning på högst 60 kilometer i timmen. Samma gäller då man kör högst 15 kilometer i timmen för fort på vägar där man får köra fortare.

Källa:
hbl.fi

Känna dig trygg med vårt SafeSpeed abonnemang

Läs mer här →