SafeSpeed

Glöm oron för fortkörningsböter

SafeSpeed är vår absolut populäraste tjänst, ett ekonomiskt skydd för fortkörningsböter som gör att du slipper betala dina eventuella böter under 12 månader (se användaravtal), vilket kan vara värt upp till 10.000:-

Vad är SafeSpeed?

SafeSpeed är till för alla som vill slippa betala höga bötesbelopp om de någon gång skulle köra lite för fort. Tjänsten finns inte för att uppmuntra till hastighetsöverträdelser. Det moraliska och juridiska ansvaret ligger alltid hos bilföraren själv men ansluter du dig till SafeSpeed så står Don’t Worry för den ekonomiska biten i händelse av fortkörning där böter skrivits ut, om detta ligger inom SafeSpeeds användaravtal.

Övrigt

SafeSpeed var banbrytaren i raden av liknande tjänster. Detta är originaltjänsten som blivit uppmärksammad i åtskilliga radioprogram och tidningar.

Eller Köp SafeSpeed i present!

Låt dina nära och kära slippa sina böter! Ge bort vår populäraste tjänst SafeSpeed som present till någon du bryr dig om. Denne slipper då betala sina eventuella fortkörningsböter under 12 månader (se användaravtalet), vilket kan vara värt upp till 10.000:-

Utbetalning av bot

Då du fått en bot som ligger inom ramen för tjänsten SafeSpeeds användaravtal,
så gör du som följer:

Alt 1. Har du fått boten med en stationär fartkamera? 
Ta en kopia av boten med din namnunderskrift och mejla eller skicka den via post. Originalet skickar du till polisen i det medskickade kuvertet.

Alt 2. Har du fått boten på plats? 
Ta en kopia av boten och mejla eller skicka den via post. 

 

Skickas

Per post till:

Don’t Worry Sweden AB
Box 253
732 24 Arboga

Eller med mejl till:
lena@dontworry.se

 

OBS! Viktigt

Boten måste vara oss tillhanda senast 14 dagar efter att den utfärdats.

Eventuella påminnelseavgifter tar vi inget ansvar för.

Vi kommer sedan att betala din fortkörningsbot och du kommer få en bekräftelse på detta till din angivna e-postadress.

Härligt! Jag har rekommenderat er till mina vänner ända från början, men med reservation för att jag inte behövt utnyttja försäkringen. Nu kan jag säga att det garanterat fungerar.

– kund SafeSpeed

Tack för hjälpen. Sedan händelsen har ni nog fått 4 nya kunder för att inte tala om de som jag tidigare rekommenderat.

– kund SafeSpeed

Klart jag rekommenderar er vidare, har redan fått 4-5 kollegor på jobbet att börja använda er sen något år tillbaka.

– kund SafeSpeed

Användaravtal

1) Vem tjänsten gäller för

Abonnemanget kan tecknas av företag och privatpersoner. Abonnemanget gäller fysisk person och knyts till personnummer. Den person abonnemanget gäller måste ha ett giltigt körkort som innehåller en eller flera av beteckningarna B, BE, C eller CE, som berättigar denne att framföra fordon i Sverige. Abonnemanget gäller endast den person som den är tecknad för. Abonnemanget är personligt och kan ej överlåta eller sälja det vidare.

2) Abonnemangstid

Abonnemanget tecknas på ett år med möjlighet till förlängning. Tjänsten börja gälla när inbetalning registreras av Don’t Worry Sweden AB och verifierats till kunden.

3) Vilka böter abonnemanget täcker

Abonnemanget täcker dom metoder som idag polisen använder för att böter fälla. Abonnemanget är personligt och knyts till personnummer.

Böter som kunden ådragit sig före eller efter avtalstiden, tar Don’t Worry Sweden AB inget ansvar för. Max tre böter per person och abonnemang. Uppnår kunden tre böter så avregistreras denne från tjänsten.

4) Var abonnemanget gäller

Abonnemanget gäller på svenska vägar med en hastighetsbegränsning på mellan 70-120 km/h. Det gäller då kunden överträtt tillåten hastighet med som mest 30 km/h över tillåten hastighet.

5) Undantag från abonnemanget

Inget ansvar tas i följande fall:

Då kunden ådrar sig påminnelseavgifter som följd av sent inskickande av boten.

Då kunden begått annat brott i samband med fortkörningen, som enligt svensk lag är bötesbelagd eller på annat sätt straffbar. Exempel på dessa brott kan vara rattonykterhet eller då kunden inte använder bilbälte. Då kunden ådragit sig någon form av dagsböter. För förseelse som inträffade innan abonnemanget trädde i kraft.

Om felaktiga eller ofullständiga uppgifter legat till grund för abonnemangets tecknande.

6) Indragning av körkort under abonnemangsperioden

Skulle kunden av någon anledning få sitt körkort indraget under abonnemangsperioden så avregistreras denne från tjänsten.

7) Betalningsregler

Abonnemanget skall betalas i förskott. Tjänsten börja gälla när inbetalning registrerats av Don’t Worry Sweden AB och verifierats till kunden.

8) Förnyelse av abonnemanget

Kunden har när som helst rätt att förlänga sitt abonnemang. Det nya abonnemanget börjar gälla dagen efter att det gamla löpt ut såvida kunden fortfarande uppfyller de allmänna

kraven för tjänsten. Om kunden förlorat sitt körkort under abonnemangsperioden har kunden rätt att teckna abonnemanget igen, såvida kunden återfått sitt körkort.

9) Ändrade förhållanden under abonnemangsperioden

Kunden måste säga upp sitt abonnemang antingen via mejl eller brev så att det är oss tillhanda senast 30 dagar innan abonnemanget löper ut. Där ska namn, personnummer och i de fall kunden skickar brev, underskrift finnas med. Om inte så sker förlängs abonnemangstiden automatiskt med ytterligare 12 månader om kunden fortfarande uppfyller de allmänna bestämmelserna för tjänsten.

Don’t Worry Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra i användaravtalet om gällande lagar ändras under pågående abonnemangstid.

10) Ändrade förhållanden under abonnemangsperioden

Don’t Worry Sweden AB förbinder sig att betala bot som faller inom ramen för användaravtalet.

11) Regler för inskickande av boten

Bot som faller inom ramen för användaravtalet kan

Mailas till lena@dontworry.se eller skickas en kopia till Don’t Worry Sweden AB, Box 253, 732 24 Arboga. Se alltid till att behålla originalet själv, då boten i vissa fall ska insändas till berörd myndighet. Boten skall vara Don’t Worry Sweden AB tillhanda senast 14 dagar före angivet förfallodatum. Den kommer då att granskas av Don’t Worry Sweden AB och när denna process är klar så meddelas kunden via angivna uppgifter om hur den kommer betalas eller avslås.

 

Bötesbelopp

Bötesbelopp/fortkörningspriser

Väljer du att inte köpa tjänsten SafeSpeed så riskerar du följande bötesbelopp på 70-120 vägar:

 

  • Överträdelse från 1 – 10 km/tim 1.500:-
  • Överträdelse från 11 – 15 km/tim 2.000:-
  • Överträdelse från 16 – 20 km/tim 2.400:-
  • Överträdelse från 21 – 25 km/tim 2.800:-
  • Överträdelse från 26 – 30 km/tim 3.200:-