Frågor & svar (FAQ)

SafeSpeed

1. Vilka kan teckna tjänsten Safespeed?

Svar: Alla som har fyllt 18 år och har ett svenskt körkort.

2. Gäller Safespeed i hela Europa?

Svar: Nej, tjänsten Safespeed gäller på alla svenska vägar där tillåten hastighet är 70-120 km/h.

3. Kan man sända hur många hastighetsböter som helst till er under ett år?

Svar: Nej, Don’t Worry betalar 2 böter per användare och årsabonnemang.

4. Vad händer om jag blir av med körkortet, betalar ni mina böter ändå?

Svar: Nej, oavsett vad anledningen till indraget körkort är så tar vi inget ekonomiskt ansvar i detta fall.

5. Om jag skulle vara alkohol- och/eller drogpåverkad när jag får en hastighetsbot, betalar ni då hastighetsboten.

Svar: NEJ, skulle vi få in en sådan bot så tas du bort från vårat register och vi hoppas du aldrig får återse ditt körkort.

6. Om jag sitter som passagerare till någon som får en hastighetsbot, täcker mitt abonnemang då honom/henne?

Svar: Nej, abonnemanget gäller endast den person som tecknat det, och alltså den som kör.

7. Om jag lånat ut min bil och personen som lånat den får hastighetsböter, täcker mitt abonnemang det?

Svar: Nej abonnemanget är personligt och gäller bara dig.

8. Kan jag ge bort ett Safespeed-abonnemang i t.ex. julklapp? a. Glöm ej ange rätt personuppgifter när du registrerar abonnemanget.

Svar: Bra idé, hur skulle det julrimmet låta?!

9. Är tjänsten Safespeed laglig?

Svar: Ja, Don’t Worry står för den ekonomiska biten, den juridiska och moraliska biten är fortfarande kundens ansvar.

Har du en egen fråga?

11 + 7 =