Försäkring mot fortkörningsböter, slippa böter vid fortkörning | Don't Worry Sweden AB    

Länka till oss

Här finns banners att använda för dig som vill länka till oss från din hemsida.


Kod:
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" width="468" height="60">
<param name="movie" value="http://www.dontworry.se/banner.swf">
<param name="quality" value="high">
<embed src="http://www.dontworry.se/banner.swf" quality="high" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="468" height="60"></embed>
</object>


Kundnummer:

Lösenord:För att kunna handla på Don´t Worry.se måste du vara registrerad!
Ny kund? Registrera dig här!

Copyright Don´t Worry Sweden AB. All Rights Reserved 
Annonser